DSC_0250-min

Žaidynių programa

I žaidynių diena (2022-09-15, ketvirtadienis)

10.00 – 12.00 Dalyvių registracija. Rytinė kava.
12.00 – 13.30 Supažindinimas su žaidynių eiga.
13.30 – 15.00 Pietūs.
15.00 – 16.00 Pasirengimas masinei nelaimės rungčiai.
18.00 – 19.00 Atidarymas. Šventinis GMP automobilių paradas.
19.00 – 21.00 Užduočių vykdymas.
21.30 – 22.30 Vakarienė.
22.30 – 24.00 Užduočių aptarimas.

II žaidynių diena (2022-09-16, penktadienis)

07.00 – 09.00 Pusryčiai.
09:30 – 18:30 Užduočių vykdymas.
13.00 – 15.00 Pietūs.
18.30– 19.30 Užduočių aptarimas.
20.00 Šventinis vakaras. Apdovanojimai.

III žaidynių diena (2022-09-17, šeštadienis)

08.00 – 10.00 Pusryčiai
12.00 Išvykimas

Informacija dalyviams

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynės skirtos profesinės kvalifikacijos tobulinimui, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimui.

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynes organizuoja Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija, Lietuvos skubiosios medicinos draugija, UAB „Krizių tyrimo centras” ir kiti partneriai.

I. LAIKAS IR VIETA

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynės vyks 2022 m. rugsėjo 15 – 17 d. Kaune. Renginio viešbutis: Radisson Hotel Kaunas, K. Donelaičio g. 27, Kaunas.

II. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI

Reikalavimai komandai:
– Komandą sudaro trys žmonės.
– Vienas komandos narys – vairuojantis greitosios medicinos pagalbos automobilį.
– Komanda turi greitosios medicinos pagalbos automobilį su šiam automobiliui privaloma įranga ir spec. aprangą.
– Į įvykio vietą pagalbos teikimui komanda vyksta savo automobiliu ir su savo turimomis priemonėmis.
– Pagalbą įvykio vietoje teikia visa komanda, vertinamas komandos darbas.
– Bendravimas vyksta radijo ryšio pagalba.

III. UŽDUOTYS

Kiekvienai užduočiai paruošiamos klinikinės situacijos.

Užduotys (įvykio vieta) parengiamos naudojant manekenus ir (arba) muliažuotus nukentėjusiuosius.

Teikiant pagalbą vadovaujamasi Amerikos širdies asociacijos (AHA American Heart Association), Europos gaivinimo tarybos (ERC European Resuscitation Council) 2020 metų rekomendacijomis.

Teikiant pagalbą komanda atlieka veiksmus ir tyrimus etapais, t.y. pagal situaciją ir reikalingumą nuosekliai vykdo šiuos veiksmus:

1.  Paciento pirminį ir detalų (antrinį) ištyrimą;
2. Anamnezės rinkimą;
3. Dominuojančios problemos nustatymą;
4. Gydymo paskyrimą;
5. Transportavimą.

Atvykus komandai į inscenizuotą nelaimės vietą, teisėjas per 1 min. pristato užduotį. Gavęs patvirtinimą iš komandos, kad užduoties sąlygos aiškios, teisėjas leidžia komandai pradėti teikti pagalbą.

Užduoties įvykdymui skiriamas laikas, kuriam pasibaigus teisėjas vertina komandos atliktą darbą.

Po užduoties įvykdymo teisėjas komandai pateikia informaciją apie jų įvertinimą.

IV. VERTINIMAS

Vertinimo kriterijai sudaryti vadovaujantis Amerikos širdies asociacijos (AHA American Heart Association), Europos gaivinimo tarybos (ERC European Resuscitation Council) 2020 metų rekomendacijomis.

V. TEISĖJAVIMAS

Teisėjų darbą koordinuoja žaidynių vyr. teisėjas.

Teisėjų komandą sudaro Krizių tyrimo centro instruktoriai, atestuoti AHA (Amerikos Širdies Asociacijos) arba ERC (Europos Gaivinimo Tarybos).

VI. REGISTRACIJA

1. Užpildykite dalyvių registracijos formą iki š. m. rugpjūčio 31 d.

Registracijos mokestis (registruojantis nuo 2022-07-11 iki 2022-08-31):
Komandos mokestis – 900,00 Eur
Dalyvio mokestis – 200,00 Eur

2. Sumokėkite Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynių registracijos mokestį.

Sąskaita LT484010042300860567
Gavėjas Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija
Bankas Luminor Bank As Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

VII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Komandos, surinkusios daugiausiai taškų, bus paskelbtos Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynių nugalėtojais. Bus skiriamos 3 pirmosios vietos t. y. didžiųjų greitosios medicinos pagalbos įstaigų, mažesniųjų greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir svečių.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Klausimus susijusius su greitosios medicinos pagalbos žaidynių dalyvių registracija siųskite el. paštu  info@gmpzaidynes.lt

Кlausimus susijusius su žaidynių rungtimis siųskite el. paštu info@gmpzaidynes.lt

“Svarbiausia – nepakenkti!”

Hipokratas

Žaidynių rėmėjai

This is a space to showcase any publications your work has been featured in

Ankstesnių žaidynių akimirkos

Susipažinkite su vykusių Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynių akimirkomis

Registruotis

Registruokite savo komandą arba save kaip žaidynių dalyvį ir tapkite nuostabaus renginio dalimi.